Om Rimogremser.dk

Denne hjemmeside vil gerne formidle rim, remser, digte, sanglege og mange andre gamle ting på vers. Jeg vil gerne tage børnekultur fra en svunden tid for at bygge bro fra ”gamle dage” til nutiden - og dermed vise at der har været nogen før os, som vi har bygget vores kultur op omkring og rundt om.

Jeg har valgt kun at beskæftige mig med digte, rim og remser for at afgrænse virkefeltet, der let kunne blive alt, alt for stort til en enkelt redaktør. Jeg kunne sagtens inddrage anden børnekultur fra de forrige århundreder - det kunne være eventyr, sagn eller myter - men virkefeltet er allerede meget omfattende.

Jeg laver hjemmesiden alene og for mig selv - og den er et resultat af, at jeg interesserer mig for børnefolklore og børnelitteratur. Jeg har taget en suppleringsuddannelse i børne- og ungekultur fra Syddansk Universitet - og jeg er i øvrigt bachelor i nordisk litteratur samme sted fra.

Jeg interesserer mig for lyrik i det hele taget og det er spændende at se, hvordan poesi har rødder i det folkelige og at der ikke kun findes de store officielle voksne litterære værker. Alle aldersgrupper og sociale lag bruger og har brugt poesi dagligt og til mange formål. Det sprudler og lever, også hvis man dykke lidt ned i fortiden og bevæger sig uden for de traditionelle litterære forskningsområder.

Derfor er denne hjemmeside heller ikke (kun) for børn.

Man kan sige at hjemmesiden primært består af, hvad jeg selv synes er sjovt og at den er et udtryk for, hvad jeg har fundet for godt at beskæftige mig med. Men jeg er heller ikke en institution, der har et publikum eller en målgruppe. Jeg håber, at de surfere, som jeg deler interessefelt med, synes det er underholdende og sjovt at læse siderne - men jeg har ingen intention om at give en udtømmende eller belærende indføring i denne form for litteratur, heller ikke selv om man nok kan unde børnelitteraturen mere opmærksomhed.

I øvrigt er et helt andet men vigtigt formål for hjemmesiden at prøve tekniske ting af i forbindelse med hjemmesideprogrammering. Jeg arbejder dagligt med hjemmesider - og det var med htmlkoder, php og javascript, det hele startede.

Rim og remser dk var oprindeligt en underafdeling til en anden hjemmeside, jeg havde, der hed ”En snes yndlingsdigte”, men som jeg har lukket, da arbejdet med det websted blev for tidskrævende.

Betingelsen for at lave ”rim og remser dk” er nemlig, at det skal være sjovt. Hvis det så i øvrigt også kan være lødigt og vederhæftigt er det godt - og det håber jeg det er.

God fornøjelse
Søren Mogensen

Man kan se lidt om, hvem jeg er på denne side.

P.S.

Jeg er ikke så konservativ, som Evald Tang Kristensen lyder i citatet herunder. Men jeg synes lidt, jeg er ude i samme ærinde, som han var.

Evald Tang Kristensen: Det er en underlig rodløs tid, vi nu lever i, og jeg ser med nogen ængstelse på fremtiden. Den opvoksende ungdom bliver stadig vænnet til at se fremad og aldrig tilbage. De unge interesserer sig ikke for, hvordan deres bedsteforældre har levet og virket. Det er knap nok, de kender deres fulde navne, eller hvor de er født. Det er dog for mig en såre vigtig sag at kende noget til livet, som det levedes i gamle dage, og hvad tanker, der rørte sig i vore forfædre, for at vi så kan danne os en forestilling om hvad rod, vi er rundet af. Det står for mig som noget vigtigt, at der bliver ved med at være en sammenhæng mellem den gamle tid og den ny tid - imellem forfædrene og efterkommerne. Et træ kan ikke blive ved med at vokse, når det bliver skilt fra roden, og sådan må det også være med menneskelivet. Vi skal kende til vort udspring, og vi skal ære vor far og vor mor, sådan lyder det fjerde bud, og det har særligt et ærinde til de unge i vor tid.

Jeg synes jo også, at den tid, jeg nu er kommen ind i, er så fuld af ufred og voldshandlinger. I min ungdomstid levede man mere fredeligt, og der var en hjælpsomhed, som ikke mere findes. Nu skal enhver hjælpe sig selv, som hun kan, og kan han ikke det, må det offentlige træde til. Men det udvikler ikke ret selvstændighed, og arbejdslysten mangler. Det er næsten nu, som der bliver sat en præmie på ladhed og ulyst til selvhjælp.

Der gjordes kun små fordringer til livets nydelser og behageligheder, og den gamle tid kan i den henseende alene ikke sammenlignes med nutiden, der er så overfyldt af adspredelser, så mange mennesker ligefrem nu er overmætte og keder sig grundigt, fordi de nu har ondt ved at få ende på tiden. [...]

Fra optagelse på fonografvalse i spisestuen i Tang Kristensens hjem »Mindebo« i Vejle i 1927.

Her citeret fra: 12 x Tang : artikler om den mangesidige Evald Tang Kristensen red. af Else Marie Kofod og Jens Henrik Koudal 1993.