Lær røversprog - p-sprog - Tre små kinesere
Skriv den sætning du vil have kodet til røversprog:

Røversprog er en børneleg, som vi legede i 60'erne og som sikkert er blevet leget længe før.

Det er en slags hemmeligt sprog, så man kan snakke sammen, uden at de andre kan forstå det.

Regler:

 • Man erstatter enhver konsonant i en sætning med konsonanten + et o + den samme konsonant igen. "Mis" bliver til "Mom - i - sos".
 • Vokalerne lader man blive, som de er.

Eksempler:

 • Kat bliver til kok-a-tot.
 • Et navn f.eks. søren bliver til sos-ø-ror-e-non.
 • Jeg hedder Kaj, bliver til:
  Jojagog hohedoddoderor Kokajoj.
 • Jeg løber en tur, bliver til:
  Jojegog loløboberor enon toturor.
 • Vi har det sjovt, bliver til:
  Vovi hoharor dodetot sosjojovovtot.

Men det fungerer faktisk ikke på skrift. Man skal kunne snakke det. Så det her er bare en øvelse i røversprog.

Prøv f.eks. med dit eget navn. = "Poprorøvov fof.ekoksos. momedod doditot egogetot nonavovnon."

P-sprog

Der eksisterer åbenbart også noget, der hedder p-sprog.

P-sprog snakkes efter disse regler:

 • Man gentager hver stavelse i en sætning to gange.
 • Men når stavelsen gentages erstattes første bogstav med p. F.eks. bliver "gryden" til "grypry-denpen".
 • Hvis første bogstav er en vokal, erstattes det dog ikke, men der sættes p foran. F.eks. bliver "koen" til "kopo-enpen".

Eksempler:

 • Kat bliver til katpat.
 • "Søren er enormt klog" bliver til "Sø-pø-ren-pen er-per e-pe-normt-pormt klog-plog.
 • "Han luftede hunden" bliver til "Han-pan luf-puf-te-pe-de-pe hun-pun-den-pen".
 • "Lise spiste en is" bliver til "Li-pi-se-pe spis-ppis-te-pe en-pen is-pis".

Jeg har aldrig selv snakket p-sprog, så det her er bare, hvad jeg har fået fortalt.

Tre små kinesere

Det minder altsammen om børnesangen:

Tre små kinesere på Højbroplads
sad og spillede på kontrabas
så kom en betjent
spurgte, hvad der var hændt
tre små kinesere på Højbroplads

De fleste voksne kan melodien.
Forfatter: Ukendt. Komponist: Ukendt.

Man erstatter så alle vokaler med en anden vokal.

Vælg f.eks. vokalen i og syng:

Tri smi kinisiri pi Hijbriplids
sid ig spillidi pi kintribis
si kim in bitjint
spirgti, hvid dir vir hindt
tri smi kinisiri pi Hijbriplids

Eller vælg vokalen u:

Tru smu kunusuru pu Hujbrupluds
sud ug spulludu pu kuntrubus
su kum un butjunt
spurgtu, hvud dur vur hundt
tru smu kunusuru pu Hujbrupluds