Uddrag fra Fritz Jürgensen: Gysse-Bogen

Fritz Jürgensen: Gysse-Bogen
Udg.: M. P. Madsens Boghandel (1920)

Gysse bliver født. Født Gysse blev på Christianshavn. Ham provsten Schack gav gyssenavn.

Gysse volder sin morder megen sorg. Det ømme moder dybt bedrøver, at Gysse endnu ble behøver.

Gysse synes, at det snart må være spisetid. Så såre frokosttid er omme. Han venter middagsmadens komme.

Gysse debuterer uden selv at vide det. Al publikum står tavst henrykket. Da Gysse spiller med i stykket.

Gysse sidder stille under bordet og agerer fraværende, efterat have fremvirket det, der giver selvskabet mistanke til hverandre indbyrdes. Mistro ej uden grund din næste; men tænk, såvidt du kan, det bedste.